สวนสัตว์ ซิมบับเว เจอภัยแล้งสัตว์ป่าล้มตายเพียบ!

แอฟริกา ต้องบอกเลยนะครับว่ามีพื้นที่กว้างมาก มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่หลากหลายชนิด ประเทศซิมบับเว เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีพื้นที่ขนาดกว้าง มีสัตว์ป่าที่คุ้มครอง หรือเลี้ยงเพื่อการแสดงต่างๆ ข่าว CNN NEW รายงานว่า สวนสัตว์ทีวีปประเทศซิมบับเว ได้เกิด ภัยพิบัติตามธรรมชาติ นั่นก็คือความแห้งแล้ง ความแห้งแล้งในซิมบับเว ถือว่าเป็นความโชคร้ายหนัก เนื่องจากสัตว์มีจำนวนมากที่ต้องดูแล ขาดน้ำ ด้วยสภาพอากาศที่มีความเย็น แต่แห้งแล้งทำให้สวนสัตย์ที่ใหญ่ลองอันดัน 5 ของประเทศมีสัตว์ที่ต้องทนทุกกับการขาดน้ำมากกว่า 100 ตัว บางหมู่บ้านต้องยอมล่าสัตว์ เพื่อลดการเจริญเติบโตของสัตว์ เพื่อให้ธรรมชาติเกิดความสมดุล ไม่มากจนเกินไป มิฉะนั้น จะมีสัตว์ที่มากกว่าประชากรคนแน่นอน

โดยหน่วยงานด้านอุทยานสัตว์ป่าออกมาระบุว่า ต้องอาศัยเงินจากผู้มีจิตศรัทธา หรือขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครแต่ละหลายๆแห่ง เนื่องจากสัตว์ป่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และการดูแลไม่ทั่วถึง การอยู่การกินที่ไม่ทั่วถึง อาจจะทำให้สัตว์ต้องล้มตาย

โดยรายงานจากหนังสือพิมพ์ยังระบุอีกว่า ไม่สามารถระบุบได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไนทีล้มตาย และมีจำนวนมากเท่าไร แต่อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลของซิมบับเว กำลังพยายามลดจำนวนช้างลง และสัตว์จำพวกอื่นๆ เช่น การทำหมันให้สัตว์ที่เกิดมาใหม่ หรือควบคุมไม่ให้การเจริญเติบโตขึ้นมาได้อีก

ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบ สัตว์ป่า มาถึงคน ทำให้การขาดแคลนน้ำ หรืออาหาร โดน 1 ใน 4 ของประชากรต้องยอมดื่มน้ำเพียงแค่วันละแก้วเท่านั้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้รัฐบาลได้ออกมาแก้ปัญหาอย่าเร่งด่วน และขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน