ข้อมูลสำคัญของประเทศซิมบับเว

ประเทศซิมบับเวอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้มีผู้คนผิวดำอาศัยอยู่ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ สถานที่ตั้งจะอยู่ภูมิภาแอฟริกาตอนใต้ และมีพื้นที่ติดกับประเทศแซเบีย พื้นที่โดยรวมชองซิมบับเว 390,580 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ กรุงฮาราเร (harare) มีประชากรทั้งหมดโดยเฉลี่ย 14.2 ล้านคน จากการประมาณการเมื่อปี 2558

สภาพภูมิอากาศโดยรวมของซิมบับเว จะเป็นพื้นที่สูงในแถบทางตะวันออก และมีทุ่งอหญ้าที่สูงทางตอนภาคใต้ของประเทศ จะมีฝนตกมาในบางพื้นที่ และอากาศที่เย็น อุณหภูมิ 12-13 องศาเซลเซียส หากเป็นช่วงฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิสูงสุด 24 องศาเซลเซียส พื้นที่ที่มีความร้อนสูงที่สุดจะอยู่ในแถบหุบเขาแซมเบซิ และลิมโปโป จะอยู่ที่ 32-38 เดือนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ฤดูหนาวและฤดูกาลแห้งแล้ง จะเริ่มขึ้นกลางเดือน พฤษภาคม – กลางสิงหาคม

ลักษณะภาษาที่ใช้ จะเป็นภาษาอังกฤษ

ศาสนาที่ใช้ส่วนมากจะเป็น ผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์ และความเชื่อดั้งเดิม ร้อนละ 50 เปอร์เซ็นต์ 25 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาตามความเชื่อ และอีก 1 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาอิสลาม

ส่วนระบอบการปกครอง จะเป็นรูปแบบระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ คือจะแบ่งเป็น 2 สภาโดยจะมี นายกรัฐมนตรี และ ประธานาธิบดีเป็นผู้นำของรัฐบาล

ประธานาธิบดีของซิมบับเว คือนายรอเบิร์ต เกเบรียล คารีกามอมเบ มูกาเบ ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายซิมบาราเซ มุมเบนเกกวิ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ค่าเงินของซัมบับเว และอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWD) (1 บาท= 10.41ZWD) มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

รายได้ต่อหัวประชาติ 1,064.35 USD  หรือเปรียบเป็นเงินไทยคือ 395.2 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.1 (ไทย: ร้อยละ -0.9)

สินค้าที่ส่งออกนอกประเทศ ได้แก่ ทองคำขาว ฝ้าย ยาสูบ และทองคำ